Andrzej Franaszek

Lipiec 28, 2018

„Kiedy świtają tapety”, wspomnienie o Zbigniewie Herbercie

Z poezją albo masz relacje ściśle intymne, albo nie masz ich wcale. Dobry wiersz czyta się tak, jakbyś to ty go napisał. Dobry wiersz jest twoim […]